درجه بندي کاربران بر اساس امتياز
ثبت اسم 3000 امتياز 6000 امتياز 9000 امتياز 12000 امتياز
15000 امتياز 18000 امتياز 21000 امتياز 24000 امتياز 27000 امتياز
30000 امتياز 33000 امتياز 36000 امتياز تاييد مديريت تاييد مديريت

نمايش بر اساس
 همه

رتبه نام کاربر جنسيت درجــه امتياز مدت زمان حضور وضعيت پروفايل
1 yasmin CR7 14796 14796 دقيقه
اين کاربر در روم حاظر نيست
2 ★ STAR ★ 14701 14701 دقيقه
اين کاربر در روم حاظر نيست
3 زهرا 14480 14480 دقيقه
اين کاربر در روم حاظر نيست
4 arghy28 13098 13098 دقيقه
اين کاربر در روم حاظر نيست
5 helmah 12927 12927 دقيقه
اين کاربر در روم حاظر نيست
6 ارمین.03 12502 12502 دقيقه
اين کاربر در روم حاظر نيست
7 poorya 12370 12370 دقيقه
اين کاربر در روم حاظر نيست
8 faryad 12302 12302 دقيقه
اين کاربر در روم حاظر نيست
9 ابی 976 976 دقيقه
اين کاربر در روم حاظر نيست
10 طاها0763 237 237 دقيقه
اين کاربر در روم حاظر نيست
11 باران17 26 26 دقيقه
اين کاربر در روم حاظر نيست


طراحي شده توسط : گروه طراحي سافت کده